آیا میتوانیم مرگ را فریب دهیم ؟

دانلود مستند جهشی در علم با مورگان فریمن با دوبله فارسی : آیا میتوانیم مرگ را فریب دهیم ؟

مستند جهشی در علم

مستند جهشی در علم با مورگان فریمن دوبله فارسی

مستند جهشی در علم با مورگان فریمن

توضیحات:

مستند جهشی در علم با مورگان فریمن , فضا زمان و خود زندگی  اسرار کیهان در گذر از کرم چاله ها نهفته است در این قسمت بررسی میشود که : آیا میتوانیم مرگ را فریب دهیم ؟

ما چه زمانی میمیریم این سوالی است که بار ها از خود پرسیده ایم در واقع این سوالی است که هر کسی در زندگی درباره اش فکر کرده است از روزی که ما به دنیا می اییم ساعت حیات ما حرکت گریز ناپذیر به سوی نیستی و انحتاط را نشان میدهد و با ستگدلی و با بی رخمی تمام بسوی لحظات اخر زندگی ما پیشروی میکند

از سوی دیگر علم پزشکی برای افزایش ظول عمر بشر پیشرفت های خارق العاده ای داشته است در برهه ای از تاریخ بشر اگر به چهل سالگی میرسید خوش شانس به شمار میامد ولی اکنون خیلی ها هستند که از مرز یکصد سالگی میگذرند به تازگی پیرترین انسانی که میشناختیم تولد یکصد وبیست و دو سالگی اش را جشن گرفت اکنون که روز به روز دانش عمیق تری از اصول و مبانی بنیادی زیست شناسی حیات بدست میاوریم با این پرسش روبرو شده ایم که ایا وقوع مرگ براستی حتمی و الزامی است یا میشود ساعت حیات را متوقف کرد؟.

ادامه مطلب »