آیا می‌توانیم زمین را هک کنیم؟

دانلود مستند جهشی در علم با مورگان فریمن با دوبله فارسی : آیا می‌توانیم زمین را هک کنیم؟

مستند جهشی در علم

مستند جهشی در علم با مورگان فریمن دوبله فارسی

توضیحات:

در این قسمت از مجموعه مستند جهشی در علم با مورگان فریمن بررسی میشود که نوع بشر در معرض تهدید قرار دارد با طوفان هایی که روز به روز شدت بیشتری پیدا میکنند زمین لرزه هایی که روز به روز مرگبار تر میشوند و ویروس های کشنده که کره ی زمین را فرا گرفته اند, ایا ما در برابر این نیروهای طبیعی ناتوانیم ؟

یا زمان ان رسیده است که دربرابر کره زمین قد علم کنیم و بجنگیم عناصر طبیعی را رام کنیم قدرتی نامحدود بدست بیاریم گونه های زنده را از بین ببریم و به پیدایش گوناهای جدید گونه ی کمک کنیم ایا جرعت این را با دنیا مثل خداوندگار رفتار کنیم و اصلا چنین توانایی داریم ؟  به عبارت دیگر زمین را باید هک کنیم ؟

ادامه مطلب »