مهندسی

مستند فجایع مهندسی

مستند فجایع مهندسی

مستند فجایع مهندسی

توضیحات:

مستند فجایع مهندسی

مهندسی، دنیای مدرن را برای ما ساخته و همه چیز از آسمان خراش‌ ها وساختمان ها گرفته تا جاده‌ ها راه ها و مسافرت هوایی را برای ما فراهم کرده. اما خطا‌ها و اشتباهات مهندسی گاهی فاجعه بار هستند. در این برنامه با برخی از هولناک‌ ترین اشتباه‌ های مهندسی آشنا خواهیم شد.

به عنوان نمونه چه عاملی باعث شد سقف موقت در استادیوم ایندیانا فرو بریزد و هفت نفر کشته شوند؟ یا دلیل فروریختن سقف استادیوم گنبدی هوبرت هامفری مترودوم چه بود؟ هر قسمت از این برنامه‌ی یک ساعته ترکیبی است از مصاحبه با متخصصان و شاهدان عینی، تصاویر گرافیکی عالی و فیلم‌هایی دست اول از لحظه‌ی اتفاق افتادن فاجعه، برای آشکار شدن راز فجیع‌ترین اشتباهات مهندسی.

ادامه مطلب »