آرشیو برچسب: مستند پیش بینی

دانلود مستند رمز هستی – پیش بینی

مستند رمز هستی

مستند رمز هستی

توضیحات:

مستند رمز هستی

از زمانی که بشر پا به دنیا گذاشته سعی در شناخت دنیا و پیش بینی اینده داشته ,امروزه زندگی ما پیچیده تر و غیر قابل پیش  بینی تر از همیشه است و نیمی از جمعیت کره زمین در شهر های شلوغ و الوده زندگی میکنند هر روزه توده ای اتفاقاتی رخ میدهد که بنظر خارج از کنترل ما هستند و به طبع سخت بنظرمیاید که بتوانیم دریابیم اینها چگونه بهم مربوط هستند با این حال زمانی که از نزدیک به این اتفاقات مینگریم الگو های غیر قابل منتظره ای شروع به ظاهر شدن میکنند . این الگو ها همگی به یک کد مهم در اعماق هستی اشاره دارند که این کد نه تنها دنیای اطراف ما و هر انچه در ان است حتی خود مارا هم کنترل میکند

مارکوس به دنیای عجیب ‘بعد چه اتفاقی می افتد’ پا می گذارد. رمزگشایی او با پدیده ماه گرفتگی شروع می شود، پدیدهای که تا مدتها یک امر ماورای طبیعی گماشته می شد ولی در حال حاضر از طریق قدرت این رمز به آسانی قابل پیش بینی است و اما نکته جالبتر اینجاست که این رمز ‘ درباره آینده ی ما ‘ چه چیزهایی را می تواند بازگو کند.
با استناد بر تفکر روشن فکری، مارکوس نظریه خودکشی موشهای قطبی را رد می کند، از کشته شدن اجتناب می کند، نحوه ی بدام انداختن یک قاتل زنجیره ای را نشان می دهد و این حقیقت را کشف می کند که ‘پاسخ نهایی زندگی، جهان هستی و هر چیز دیگر’ عدد ۴۲ نیست بلکه ۱ / ۱۵ است.

ادامه مطلب »